Besättningar

Två tjurar från Benestad säljes på tjurauktionen i Gunnarp den 29 Mars

896 Next av Benestad T-104
AIX 23, exteriör helhet 83, felfria klövar och topp 5 för både ryggmuskeldjup och testikelomkrets.
Därtill homozygot polled och högsta 200 d-vikten. Modern är tredje gen. med bra individprövad son, mm har sonen Lurch T-106 och mmm Veteran T-107 ÅT.

898 Nubbe av Benestad T-107
Homozygot polled och från mycket meriterad kofamilj. Modern var champion på Mila som 1-åring och har flera högproducerande systrar, ex.vis 903 som är moder till semintjuren Lucky Boy av Benestad T-118

Benestad Charolais

Ronny Hansson
Benestad 909
273 91  Tomelilla
Tel. 0417-13802