Besättningar

Simontorp Charolais
Per Mårtensson
Simontorps Säteriväg 22-10
Telefon: 0416-24286
Mobil: 0706-823485
Fax: 0416-24286
simontorp.charolais@hotmail.se
 
Vi säljer såväl dr hondjur som yngre kvigor
Stort urval avelstjurar födda 2017, ex.vis;
3053 Nitro – F : Glanz ET MF : Winn Mans Skaggs FF : Winn Mans Lanza
897 Nubben – F : Lee M : 903, samma som semintjuren VB Lucky T-118.

Till Kvigauktion 2017
1214 N.Bobby Jo av Simontorp Övre bilden
Årets mäktigaste kvigkalv på Simontorp. Hade det blivit Mila-utställning 2018 hade inte 1214 anmälts
till auktion.
F : BIS och prestandatjuren Lee av Simontorp
MF : Blelack Digger, med särklassiga brittiska avelsvärden
MMF : Veteran av Simontorp T-107 ÅT
Kolinjen är embryoimport från Canada

1225 N.Lady Monte av Simontorp Bilden i mitten
F : Glanz av Simontorp ET, en prövad son, Liverpool av Benestad T-107, numera stamtjur på Nynäs
Glanz, nedre bilden, är ende avkomman i Sverige till Winn Mans Lanza, tjuren som;
- Är fader till Canadas högst betalde C-tjur, Sparrows Kingston, 155 000 CAD
- Är morfar till Canadas näst högst betalde C-tjur, Sparrows Braxton, 107 000 CAD
- Är morfar till USA´s delat högst betalde C-tjur 2017, LT Affinity, 100 000 USD
- Det 2015 såldes 80 spermadoser efter, pris 27 200 CAD = 2 250 SEK/dos
- Har särklassiga EPD, topp 20 % för CE ( = Fix ) topp 1 % för årsvikt, topp 1 % för mjölk,
topp 2 % för slaktvikt, topp 20 % för REA ( = formklass ) topp 10 % för marmorering
MF : Google av Simontorp T-113
MMF : Chivas av Strömsnäs T-117

1214 N.Bobby Jo av Simontorp

1225 N.Lady Monte av Simontorp
Glanz av Simontorp ET