Senast uppdaterad
2022-01-21 Kallelser till årsmöten samt digital tjurvisning

AKTIVITETSKALENDER
 
2022

8 februari
Extra medlemsmöte för att fastställa förändrade stadgar, samt information från avelsrådet

18 mars
Preliminärt fysiskt årsmöte em/kväll

19 mars
Visningsdag Gunnarp

22 mars - Digital tjurvisning

25-26 mars - avslut på digital auktion på prövningstjurarna

 årsmöten

Kallelser till extra och ordinarie årsmöte hittar du i senaste Charolaisaktuellt som du hittar här och under Nyheter till höger.
 

Besöksdag och Digital tjurvisning

Inför årets digitala tjurauktion på prövningstjurar som är den 25-26 mars så bjuder dels Köttrasprövningen in till besöksdag den 19 mars, se information på www.kottrasprovningen.se.

Svenska Charolaisföreninen inbjuder även till digital tjurvisning den 22 mars kl 19.00, info se senaste Charolaisaktuellt.

Årsbokstav för kalvar födda 2022 är T

Auktion på Springside Farms Charolais Kanada

I senaste Charolaistidningen skrev vi om den nära förestående försäljningen av Mike Panasiuks Springsidebesättning i Kanada. Resultatet av auktionen den 16 december som endast omfattade besättningens hondjur blev rekordartat. Totalt såldes 165 dräktiga kor, 59 dräktiga kvigor och 74 kvigkalvar. Medelpriset för totalt 298 djur blev fantastiska 63 500 kr. Dessutom såldes 109 embryon för i medeltal 9 000 kr och 418 spermadoser för 700 kr/st. Sammanlagt blev det ca 20,2 mkr ! I mitten av februari är det tänkt att årets tjurkalvar ska säljas, det kan innebära att totalsumman kryper över 25- miljonersstrecket.
Bäst betalda djur blev kon SOS Desirae PLD 7F som betingade 390 000 kr, hennes kvigkalv efter Turnbulls Duty-Free kostade 248 000 kr. Det är ingen vågad gissning att dessa båda guldklimpar kommer att spolas på embryo mer än en gång.

Två kvigkalvar som vunnit prischeck på nästan 30 000 kronor såldes för tillsammans drygt 400 000 kr
Mike Panasiuks bland sina guldklimpar

Nytt nummer av tidningen Charolais ute nu!