Besättningar

Älmås Charolais
Eric Holgersson
Älmås Gård, 573 93 Tranås
Telefon:
Mobil: 070-3499464
Fax:
eric.holgersson@telia.com
 
Passa på att investera i tjuren 7364 JRR 2 av Älmås T 110, som säljs på Individprövningens auktion i Gunnarp fredagen den 27 mars.

Django x Apollo. Stark tillväxt + förväntade bra kalvningsegenskaper och bra maternella egenskaper. Samma far och morfar som fjolårets auktionstjur (Irik av Älmås T 112) visar på Jeja-linjens höga och säkra kapacitet.
Älmås Charolais vill här gratulera de uppfödare som investerat i gott Älmås blod och i år lyckats bra på individprövningen:
VikingGenetics - 7426 Ivanhoe av Dalskog T 108 ( semintjur, hade 2014 års högsta exteriörpoäng 96). Morfar Boromir av Älmås T 107
Göran Jonasson, Brändabo - 331 Juvel av Brändabo T 107 - mor 275 G.Bibbi av Älmås (inköpt på föreningens kvigauktion)
Lars Olsson, Perstorp - 181 Jon av Troedsbega T 103 - farfar Denethor 10 av Älmås T 109

Älmås Charolais är en KRAVcertifierad ekologisk charolaisbesättning i norra Småland. Belägen endast 5 km  (längs väg 131),från staden Tranås vid Riksväg 32. Vår avelsinriktning är djur med mycket gott lynne som har lätta kalvningar med goda, omhändertagande modersegenskaper. Djuren skall ha en funktionell och långlivad exteriör. Mödrarna skall kalva in vid 24 månader, ska producera kalvar med medelvikt på 300 kg (200d) på magra naturbetesmarker och ändå hålla 12 månaders kalvningsintervall. Ungtjurarna skall växa 1500 gram/dag på en äkta KRAVfoderstat med ensilage och krossad spannmål(max 3,5 kg ts/dag) under stallperioden. Kvigorna skall växa 1000 gram/ dag på ren ensilage foderstat. Älmås Charolais jagar inte extrema 365dagars vikter.
Älmås charolais filosofi är att charolaisdjur är idisslande grovfoderomvandlare som skall beta obrukningsbara marker där de förvandlar gräs till nyttigt och gott kött.
 
Stamtjurar 2015
2713 Falcao av Simontorp ET - en prestandatjur från en Canadaspolning. Har en ko från samma spolning, vilken är en av besättningens bästa kor. En helbror (T 102) såldes på individprövningen för några år sedan, för det imponerande priset av 80 000 kr
7455 Immortal av Vita Fall - Fjolårets auktionsinköp. En välmusklad exteriörtjur som ska hindra att storleksutvecklingen i besättningen springer iväg till skånska mått. Dessutom hade tjuren 2014 års bästa köttkvalitèegenskaper av utbjudna tjurar på auktionen.
I år finns tjurar till salu efter Django T 107, Ermillion T 106 samt 7316(Ermillion x Rosso Zephyr) och 7325 (Cartwright x Vava).