Charolaisuppfödarna satsar offensivt

2009-06-06

Trots lågkonjuktur och blåtunga kan avelsrådet glädjande nog konstatera att våra avelsuppfödare är riktigt på hugget och satsar för rasens framtida utveckling.
Till de 75 platserna som är reserverade för våra tjurar på Gismestad är det nämligen anmält intresse för att pröva jämt 100 tjurar, det var några år sedan vi hade intresse på en sådan hög nivå.

Totalt är 288 kalvar förhandsanmälda från 51 besättningar, 4 av dessa besättningar har aldrig individprövat förut. Är också glädjande att den förbesiktning som erbjuds i samarbete med Scan´s Krister Carlberg har efterfrågats av de allra flesta besättningarna.
 
Just nu jobbar avelsrådet intensivt med de kniviga, men mycket inspirerande uppgifterna, att rättvist fördela de tillgängliga platserna och lämna rekommendationer om anmälda kalvar till berörda uppfödare.
Ni som anmält kalvar kommer att få besked om tilldelade platser och avelsrådets rekommendationer inom ett par veckor. De uppfödare som inte fått sina platsönskemål uppfyllda får reservplats, skulle det vara ytterligare någon som tycker att årets kalvmaterial faktiskt är så bra att man nu vill ha ytterligare plats än man önskade vid anmälan, så ring kontaktråd Anders Wiklert ( 0703-442072) så lägger han till er på reservlistan.