Styrelse o Avelsråd ute på vift

2009-11-09 Göran Månsson delade ut Svenska Charolaisföreningens hederspris på djurshowen i Stirling Skottland

 
I samband med föreningens höstmöte med styrelsen och avelsrådet besökte vi den stora djurshowen på Stirlig Agricultural Centre i Skottland, över 800 djur, varav 300 var Charolais, bedömdes och auktionerades ut under de olika mässdagarna. Charolaisdjuren var den största gruppen på mässan. Vår ordförande Göran delade ut Svenska Charolaisföreningens Championpris till Miss A. Macpherson för tjuren Blackford Dynamite.
Priset för den högsta betalda Charolaistjuren på auktionen blev ca 350000 kr.
 
Målsättning med resan förutom besöket på den stora djurmässan i Stirling var att träffa Skottlands mest framstående avelsuppfödare samt att studera deras avelsarbete och djurmaterial och bilda oss en uppfattning om vilka krav man ställer på import av djur från Sverige. Avsikten är att vi skall få i gång en mera omfattande export av sperma och embryon till Skottland. Ett antal avelsdjur och tjursperma har redan exporterats till Skottland.
 
Höstmötet
Under resan hade vi vårt gemensamma möte, där vi diskuterade föreningens verksamhet och våra olika aktiviteter med bl.a. följande:
·         Hur vi rekryterar nya medlemmar.
·         Hur vi på bästa sätt tar hand om våra medlemmar för att få dem att bli mera aktiva.
·         Hur klubbarna kan få en mera aktiv roll.
·         Erfarenheterna från vårt 40-års jubileum med bra program, trevliga aktiviteter och många deltagande familjer har varit mycket positiva.
·         Styrelsen beslöt därför att ordna en liknande familjefest till nästa sommar i Östergötland.
·      Vi kommer att pröva flytta avelsdagen och kombinera det med årsmötet i februari. Vidare kommer vi att ha vårvisningar hos intresserade medlemmar och liksom tidigare ordnas givetvis föreningens avelsdjursauktion under hösten.
·         Uppfödare från flera länder har visat intresse att importera djur från Sverige varför det är viktigt att vi har en bra organisation att ta hand om de utländska gästerna, samt hur detta skall finansieras. Flera utländska grupper har redan besökt Sverige för att studera vårt djurmaterial och man har varit mycket nöjda med mottagandet.
·         Tillsammans med avelsrådet diskuterades individprövningen, tjurarnas tillväxt, hälsoläget och utfodringen samt eventuell framtida placeringen av prövningsstationen.
 
Under resan gjorde vi även några intressanta studiebesök
 
SAC – Scottish Agricultural College Unit at Easter Howgate, East Lothian (Alex Moir, Farm Manager), 
 
Falleninch Charolais Farm, Dumbarton Road, Stirling FK8 3 AB (Andrew Hornall)
 
Loganbar Charolais in Dunblane (Murray Lyle)
 
Mera information om djurmässan och gårdsbesöken kommer i Charolaistidningen