Årsmöte med priser och information

2010-02-18

Årsmötet med avelsdagen

Vårt årsmöte som för första gången kombinerades med avelsdagen blev ett intressant och lärorik tillställning där vi kunde diskutera många intressanta frågor. Vår ordförande Göran Månsson hälsade deltagarna till årsmötet och konstaterade att det gångna året varit mycket framgångsrikt för föreningen. Vi hade en lyckad Milautställning där tjuren Viking av Simontorp blev utställningens champion. Det har varit stort internationellt intresse för Svensk Charolais med många utländska besökare och ett stort antal Charolaisdoser har sålts till utlandet via Viking Genetics. Det blev ett mycket trevligt och välbesökt 40-årsjubileum och stamboksföringarna har återigen ökat.
 
Erling Gustafsson lämnade sitt uppdrag som ledamot i styrelsen
Erling invaldes i styrelsen 1997 och han har sedan dess varit en utomordentligt engagerad och värdefull kraft som har betytt mycket för föreningens utveckling och expansion. Erling Gustafsson avtackades med en present för sina år i styrelsen.
Per-Olof Olofsson Gläshed Kållekärr valdes som ny ledamot i styrelsen
Per-Olof och Margaretha Olofsson driver Gläsheds Charolais på Tjörn med en besättning på 20 moderdjur.
Per-Olof har varit engagerad i föreningens valberedning och är även aktiv ordförande i Charolaisklubb väst.

Prisutdelningar

Per-Olof och Margaretha tilldelades ”Svenska Charolaisföreningens hedersutmärkelse 2009” för deras förtjänstfulla arbete för föreningen och den fina organisationen av föreningens 40-års jubileum. 

Per Mårtensson Simontorp tog emot priset för tjur med bästa sammanvägda avelsvärde 2009,
2305 Veteran av Simontorp, T-107, AIX 20.

Ronny Hansson Benestad fick priset för bästa ko 2009. Nr. 39 Nadja av Benestad med ett imponerande AIX 28.

Bo Bengtsson Backagården erövrade priset för bästa individprövade tjur 2009. Nr. 895 Dunder av Backagården, T-109.

Avelsdagen
På eftermiddagen inleddes avelsdagen med information och diskussion av många intressanta frågor:
Hans Stålhammar Viking Genetics höll föredrag om framtidens avelsvärdering, geomisk selektion, som kan komma att revolutionera hela avelsvärderingen i framtiden.

Per Mårtensson redogjorde för de nya avelsvärdena och hur vi kan tolka dessa. Han lämnade även aktuell information om planeringen av den nya prövningsstationen Gunnarp i Skåne.

Avelsrådet informerade om aktuellt från individprövningen på Gismestad.

Erling Gustafsson Viking Genetics rapporterade om samarbetet med Danmark och Finland.
 
Referat från avelsdagen kommer i vår tidning som utkommer inom kort.