Sista auktionen på Gismestad

2010-03-23

Styrelsen hade möte igår ( måndagen 22/3 ) där vi bl.a. diskuterade auktionen på Gismestad. Här kommer en liten summering.
En auktion som genomfördes på ett mycket bra och genomtänkt sätt , alltså en mycket värdig avslutning av åren på Gismestad. Personalen uppskattade att vi ifrån föreningen gav dem en liten present, som tack för denna tiden.

Ett stort grattis till Anne & Erling Gustafsson för en jättefin tjur 780 Emil av Lommagården, T-111, som klubbades för 112000 kr. Även ett grattis till köparna Lars-Johan Joelsson Brödåkra och Göran Abrahamsson Olinge för en bra investering som många ville ha.

Tyvärr så fanns där bara en sådan tjur som köparna ville ha, och betala lite extra för. Årets medelpris på 36 436 kr är inget vi är nöjda med men vi har haftsämre resultat både 2005 ( 34212 kr ) och 2007 ( 31333 kr ).Årets medelpris hämmades starkt av att flertalet av tjurarna med högst T-tal inte ärattraktiva beroende på bla. oattraktiv typ, mkt lågt fix, dåliga ben eller
klövstatus. Detta påverkade även en del andra tjurar i början av auktionen som var" felfria " och borde kostat mer. Längre fram i auktionen blev de attraktivaste inom resp T-tal bra eller mkt bra betalda i för hållande till T-talet.Vid årets auktionen hade 19 av 40 tjurar T-104 eller lägre, detta är klart större andel än vi brukar ha, detta påverkade medelpriset negativt.

Medelpriset på dessa tjurar med lägre T-tal, var ca 31000 kr vilket i sig är mycket bra för denna kategori av tjurar (bättre än någon gång tidigare), det stora antalet till trots. En mycket positiv sak är att 9 korsningsbesättningar väljer att köpa en testad tjur för mellan 20-29000 kr, dessutom fanns flera spekulanter som blev utan tjur.

Samtidigt vill jag passa på att tacka avelsrådet och i synnerhet Anna Ingvar Nilsson och Per Mårtensson för allt arbete med vår egen katalog. Den ger en kompletterande och objektiv bild av våra tjurar, detta är också en bra marknadsföring av prövningstjurarna till våra medlemmar.

Vi från föreningens sida vill även gratulera Anders Ingemarsson för tjuren med bästa T-tal 952 Enjoy av Strömsnäs T-113,samt Bengt Sturesson och Anders Wall till semintjurarna 1487 Dennis av Fogdegården T-107 och 1708 Eastwood av Sandby T-108.

MVH
Göran Månsson
ordförande