Årsmötet 2011

Temat på årsmötet var marknadsföring av lokalproducerat

Det var ett trivsamt årsmöte på Tokeryds Herrgård den 12 februari. Liksom tidigare informerade styrelsen, avelsrådet och marknadsgruppen om den mycket omfattande verksamheten.
 
Rolf Svensson Rosendals Charolais berättade om ett intressant projekt med marknadsföring av ”Lokalproducerat Vetlandakött”, där fyra lantbrukare har startat samarbete med ICA Maxi i Vetlanda för att leverera kött från sina gårdar. ICA Maxi är mycket nöjda med den höga kvaliteten på köttet och intresset har blivit så stort att köttet från dessa gårdar inte räcker till, utan  att man har fått utöka till ytterligare några gårdar i närheten. I mars utkommer vår tidning, där kan du läsa mera om projektet.
 Lennart Nilsson valdes till ny ordförande i avelsrådet. Övriga i styrelsen och avelsrådet omvaldes.
 
Årets pristagare ( som syns på bilden ovan)
Göran Jonasson, Brändabo, Torsås tilldelades priset för Årets ko, 23 Duchesse av Brändabo med AIX 31.
 
Kjell-Åke Nilsson, Grönekulla, Svedala fick priset för Årets äldre tjur med bästa avelsvärde.1395 Uranus av Grönekulla. Avelsvärdena MIX:113, PIX:113, FIX:113 och AIX + 20.
  
Anne och Erling Gustafsson Lommagården Vinninga tilldelades pris för tjuren 780 Emil av Lommagården med T-111 som blev vald till omgångens bästa individprövade tjur.
Svenska Charolaisföreningens hedersutmärkelse tilldelades Tauno Turtinen för hans insatser för föreningen i ur och skur.
 
Vi fick även en trevlig bildpresentation från Världskongressen i USA och Euro Charolais i Frankrike 
 
Anders Wiklert lämnade sitt uppdrag som ordförande i avelsrådet och invaldes som adjungerad i styrelsen för att ägna sig åt arbetet med Euro Charolais Teckniska mötet år 2013.