Tack för ett trevligt sommarmöte!

2011-07-06

Charolaisvänner gillar Skåne!

”Skåne är Sveriges sydligaste landskap. Landskapet består till största delen av den halvö, som utgör Skandinaviska halvöns sydligaste spets.” Ja, här hade ett 70-tal av Charolaisföreningens medlemmar sitt sommarmöte under helgen som gick. Sydklubben hade arrangerat ett varierat, intressant och mycket trevligt program i området runt Kristianstad. Basen för våra utflykter var Kastanjelunds värdshus i Yngsjö.

På lördagen gick första utflykten till Tosteberga hamn. Här lyste solen över en liten pittoresk fiskehamn som ligger vid Skånes enda skärgård. Där bjöds vi på nygrillade hamburgare. Tosteberga hamn är en plats att lägga på minnet och återvända till!
Nästa stopp var hos Jörgen Larsson, Nyko besättning i Gualöv. Jörgen visade delar av sin charolaisbesättning och sina alpackor. I båda fallen satsas det på renrasigt för att få fram djur med de bästa kvalitéerna och de bästa förutsättningarna. Alpackorna är nog Jörgens stora intresse nu och det var med import av djuren det började för ca tio år sedan.  De trevliga alpackorna gjorde stort intryck på oss, och vem vet om inte någon blev spekulant. Besöket hos Jörgen avrundades med kaffe och tårta i trädgården då även avelsrådet informerade om bl.a. den kommande prövningen och nya semintjurar. Ett stort tack till Jörgens gästfrihet och intressanta information om gårdens djur.

Under bussresan tillbaka till Kastanjelunds värdshus guidade Lars-Johan Joelsson oss genom sina hemtrakter. På kvällen fick vi njuta av en fantastisk middagsbuffé och god samvaro. Det kändes gott att vara bland charolaisvänner!
Efter frukost på söndagen var det dags för den numer obligatoriska båtturen. Båtturen gick i Vattenriket, som är ett stort vattenområde/biosfärområde där Hammarsjön och Helge å ingår. Idén med Vattenriket är att bevara landskapet och dess växter, djur och ekosystem. En stor del av arbetet med att hålla strandängarna öppna sker med hjälp av ex. charolaisdjur från Nybos besättning. Med kornas hjälp och slåtter där det går, skapas förutsättningar för ett rikt fågelliv med arter som rödspov, brushane och brun kärrhök. Här finns också Sveriges lägsta punkt som faktiskt ligger ett par meter under havsnivån. Vid båtresans slut väntade en god lunch och 2011 års sommarmöte var slut.

Stort tack till Sydklubben och alla sponsorer för en toppenhelg!

Av Björn Bertilsson