Milamässan med utställning och årsmöte

MILA Champion och BIR
1454 Esposito av Dalabro

Den 13-15 februari genomfördes den 50-årsjubilerande Mila-mässan i Malmö.

Givetvis spelade köttdjuren en som vanligt viktig roll med utställning och bedömning av djur.

För Svenska Charolaisföreningen innebar detta hektiska dagar med bedömningen, monter och även vårt årsmöte för 2014.

I år innehöll Mila en hel del nyheter; köttdjursbedömningen avslutades med en elitauktion,  gemensam prisutdelning och middag för alla raser på kvällen efter bedömningarna och auktionen, och kanske det mest iögonfallande – vi hade samlat alla raser i en gemensam monter med NAB som huvudman. Varje ras hade var sin mindre monter i den stora montern och mitt i en bar där NAB serverade öl och tilltugg. NAB anordnade även ett kviglotteri där vinnaren vann en kviga av valfri ras.

Bedömningen av Charolais var på torsdagsförmiddagen med Erling Gustafsson som domare. Resultaten kan ni se här . Bästa hondjur blev 990 I.Eveline av Simontorp och bästa handjur samt bäst i rasen blev 1454 Esposito av Dalabro.

I Best in Show på lördagen stod finalen om bästa hondjur mellan Charolais och Hereford med herefordkvigan 575 Silvia av Gylteboda som vinnare. Bästa handjur samt Best in Show blev angustjuren 79 Lans av Ryderna, ägd av Davidstorp Angus.

Auktionen efter köttdjursbedömningarna omfattade 16 djur varav 5 charolaistjurar. Bästa pris gick givetvis till en charolaistjur; 2838 Igor av Simontorp. Han klubbades till 44 000 kr och hamnar i England hos Steve Nesbitt, Alwent Charolais. Ytterligare auktionsresultat kommer att läggas ut på Auktionsförättare Håkan Ottossons hemsida

Årsmötet genomlöpte smidigt under ledning av Bengt Sturesson. Till ny styrelseledamot valdes Rolf Svensson, Rosendals Charolais. Nya stadgar antogs för andra gången och därmed kunde ny valberedning med rullande ledamotskap väljas. De som fick förtroendet blev Erling Gutafsson, 1 år och sammankallande, Magnus Gustafsson, 2 år och Sara Wiklert-Pettersson, 3 år.

På årsmötet avtackades Anders Wiklert efter flera år i avelsråd och styrelse, samt Tauno Turtinen som avgick som föreningens sekreterare efter 14 år.

Utmärkelser för bästa ko gick till Sonarps Charolais, bästa tjur till Backgården Charolais och bästa individprövade tjur till 1060 Hemmingway av Strömsnäs. Föreningens hedersutmärkelse tilldelades Renate Müller, Tyskland.