Prioriterade tjurfäder

Inför insättning 2018

Som tidigare beslutat är VB Jackson, VB Ivanhoe, VB Lucky tillsammans med de senaste spermaimporterna Cabar, Ikea, Iceberg, Grieg och Joker prioriterade inför insättningen 2018.
Prioriterade tjurfäder inför prövningssäsong 19/20 För kommande semineringssäsong beslutades att VB Lucky, VB Lynch, Luther P och Joker ska rekommenderas till insättning 2019.