Viktkrav för att kunna stambokföra djur

All stambokföring av köttrasdjur sker via husdjursföreningarna som handhar KAP.
Ställ krav på att de djur du köper är stambokförda i NAB’s A-stambok. Vikterna i tabellen är minimivikter som gäller vid stambokföring. Födelsevikt och minst en godkänd, assistentvägd 200- eller 365 d-vikt måste vara registrerad. Tjurar vars avkommor ska kunna stambokföras måste vara härstamningsverifierade. 

 Tjurar
 
 200 dv 310 kg  Kvigor
 
 200 dv  260 kg
 365 dv 540 kg  365 dv  370 kg

Djur med EU-stamboksbevis har inte de vikter som krävs, alternativt saknar någon förälder godkända vikter eller verifierad härstamning.