Besättningar

Ekeröd Charolais
Ekerödsrasten AB
Ekeröd 5278, 242 94 HÖRBY
Telefon:
Mobil: 070-5552930
Fax: 0415-330102
ekerodsr@swipnet.se

CHAROLAIS PÅ EKERÖD
Sedan starten 1970 med ett 25-tal kor (både korsningar och renrasiga) har antalet varierat mellan 25-90 kor fram till slutet av -90 talet. Därefter har vi mer målmedvetet ökat besättningen till idag 200 st kor inklusive rekrytering. En del tjur- och kvigkalvar köps in på hösten för vidare uppföljning. Vi använder 13 st avelstjurar till korna. Alla djur går i lösdrift och kan vistas ute året runt. Vår målsättning är att få fram starka djur som klarar större grupper i lösdrift som är lugna och harmoniska
. Vidare eftersträvas god exteriör, bra slaktkroppsutbyte, bra mjölk-egenskaper etc. Krister Carlberg