Export

Svenska Charolaisföreningens exportregister
 
Till Charolaisföreningen kommer det ibland förfrågningar från utlandet om intresse av att köpa avelsdjur. De besättningar som är intresserade av att medverka i sådana sammanhang, kan anmäla sig till föreningens ”exportregister”. Mot en årlig avgift blir dessa besättningar kontaktade när förfrågningar dyker upp. Besättningsadresser förmedlas till köpintresserade och/eller i flera fall vill köparna ha hjälp med urvalet. I de flesta fall består den första informationen till en köpare av härstamningsbevis på salubjudna djur.

Vid eventuell försäljning faktureras säljaren en försäljningsprovision av charolaisföreningen. Denna provision är baserad på kostnadstäckning för föreningen och kan beroende på affärens omfattning och kostnader variera mellan 3 och 7 % av försäljningssumman.

Det är en fördel ur försäljningssynpunkt om exporterande besättning;

  • Är beredd att ta emot besök från köparen och presentera sin besättning och saludjur
  • Har god kännedom om sina djurs härstamningar och avelsvärden
  • Har lätthanterliga och rena djur som presenterar sig väl
  • Har så stor andel A-vikter som möjligt vid 200- och 365-dagarsvägning
  • Är beredd på att snabbt ta fram den information/dokumentation som köparen efterfråga

 
Djur som exporteras via Charolaisföreningen ska vara stamboksförda i NAB
 
Den medlem som önskar medverka i exportregistret tar kontakt med medlemsansvarig
Per-Olof Olofsson