Avelsrådet

Ordförande i avelsrådet
Namn:   Sofia Persson, Fall, 612 73 Ljusfallshammar
Mobil:   0702050661
E-post:   sofia@vitafall.se
Driver tillsammans med min sambo Stefan lantbruket Vita Fall, där allt kretsar kring de knappt 150 dikorna. Efter många år som förtroendevald i föreningen är jag sedan våren 2021 ordförande i avelsrådet.

Ledamot
Namn:   Per Mårtensson, Röddevägen 409, 275 64 BLENTARP
Telefon/fax:   0416-24286, 0416-24286
Mobil:   070-6823485

Info:   Aktiv i föreningens avelsråd sedan 1987. Numera också redaktör för Charolaistidningen. Driver tillsammans med min fru Kerstin Simontorp Charolais, som består av drygt 100 moderdjur.

Ledamot
Namn:
   Fredrik Persson, Askome, 310 58 VESSIGEBRO
Telefon/fax:   0346-25239
Mobil:   070-5756764
E-post:   fredrik@np-agro.se

Info:   Född 1973, är från Askome i mellersta Halland. Sedan år 2000 driver jag, min bror och min svåger NP-Agro AB, Askome Charolais. Vi har ca 100 st moderdjur av Charolais, växtodling, naturbetesmarker samt utför maskintjänster inom lantbruk. Är sedan 2002 ledamot i avelsrådet.

Kontaktråd
Namn:   Sven-Olof Hägg, Sonarps Gård, 241 92 ESLÖV
Mobil:   070-5410058
E-post:   sven-olof@sonarpcharolais.se

Info:   Född 1973, två år efter den första Charolaistjurens entre på Sonarp. Han behövde inte vara ensam så länge, utan allt fler vita djur anslöt till besättningen. Idag  finns cirka 200 kor på gården som jag har tillsammans med min fru Helena och våra barn Ragnar och Signe. Tillsammans blir vi "The fabulous Häggs".

Suppleant kontaktrådet
Namn:   Anna Ingvar Nilsson, Backgården Vilske Kleva, 521 91  Falköping
Telefon/fax:   0515-725075, 0515-725051
Mobil:   0768-278234
E-post:   anna_ingvar_nilsson@hotmail.com

Info:    Född och utbildad till lantbruksagronom i Polen, kom till Sverige i 24 års ålder och hamnade nära Alnarp. Där jobbade jag på SLU i några år och passade även på att gå lantmästarkursen. Intresse för avel och husdjur väcktes av hästar, där rätt parning och semin är grunden för modern hästavel. Tillsammans med min man Nils Johan äger jag Backgården på Falbygden där vi har 60-65 Charolaiskor i produktion. Skog och vindkraftsägande kompletterar bilden av vårt företag.