Avelsrådet

Ordförande i Avelsrådet, Informationsgruppen
Namn:   Mikael Johansson, Färgshult 5, 572 91 Oskarshamn
Mobil:   0702068350
E-post:   fargshult.charolais@outlook.com
Driver sedan 2006 föräldragården Färgshult utanför Oskarshamn där jag bor med min fru Maria och våra 3 söner. Det mesta kretsar kring gårdens ca 40 moderdjur och deras avkommor men även skogsbruket har en stor roll i företaget. Intresset för charolais väcktes i slutet av 70-talet då gårdens korsningskor betäcktes med charolais vilket utmynnade i en satsning på stambokförda djur

Ledamot
Namn:   Per Mårtensson, Röddevägen 409, 275 64 BLENTARP
Telefon/fax:   0416-24286, 0416-24286
Mobil:   070-6823485

Info:   Aktiv i föreningens avelsråd sedan 1987. Numera också redaktör för Charolaistidningen. Driver tillsammans med min fru Kerstin Simontorp Charolais, som består av drygt 100 moderdjur.

Ledamot
Namn:
   Fredrik Persson, Askome, 310 58 VESSIGEBRO
Telefon/fax:   0346-25239
Mobil:   070-5756764
E-post:   fredrik@np-agro.se

Info:   Född 1973, är från Askome i mellersta Halland. Sedan år 2000 driver jag, min bror och min svåger NP-Agro AB, Askome Charolais. Vi har ca 100 st moderdjur av Charolais, växtodling, naturbetesmarker samt utför maskintjänster inom lantbruk. Är sedan 2002 ledamot i avelsrådet.

Kontaktråd
Namn:
   Anna Ingvar Nilsson, Backgården Vilske Kleva, 521 91  Falköping
Telefon/fax:   0515-725075, 0515-725051
Mobil:   0768-278234
E-post:   anna_ingvar_nilsson@hotmail.com

Info:    Född och utbildad till lantbruksagronom i Polen, kom till Sverige i 24 års ålder och hamnade nära Alnarp. Där jobbade jag på SLU i några år och passade även på att gå lantmästarkursen. Intresse för avel och husdjur väcktes av hästar, där rätt parning och semin är grunden för modern hästavel. Tillsammans med min man Nils Johan äger jag Backgården på Falbygden där vi har 60-65 Charolaiskor i produktion. Skog och vindkraftsägande kompletterar bilden av vårt företag.

 

Ledamot
Namn:
Fredrik Ripa, Bosarpsvägen 122-5, 233 92 Svedala
Mobil:   070-910 75 80
E-post:   fredrikripa@gmail.com