Avelsrådet

Ledamot
Namn:   Per Mårtensson, Björkhaga, Simontorp, 270 35 BLENTARP
Telefon/fax:   0416-24286, 0416-24286
Mobil:   070-6823485

Info:   Född 1959, därmed jämngammal med Charoaisintroduktionen i Sverige. Aktiv i avelsrådet sedan 1987. Favören att få vara med och aktivt påverka rasens utveckling, via exempelvis individprövning, avelsvärdering och seminanvändning, gör att arbetet fortfarande känns mycket stimulerande. Medverkar dessutom i NAB´s referensgrupp för KAP- och avelsvärderingsfrågor. Arbetade 10 år vid individprövningsstationen i Hörby, därefter 11 år på Örkelljunga Charolais. Sedan hösten 1997 egen besättning på Simontorp med ca 125 moderdjur.

Ledamot
Namn:
   Fredrik Persson, Askome, 310 58 VESSIGEBRO
Telefon/fax:   0346-25239
Mobil:   070-5756764
E-post:   fredrik@np-agro.se

Info:   Jag är en lång, blond, trevlig hallänning i mina bästa år med stort djurintresse. Är engagerad i avelsrådsarbetet sen 2002 speciellt ansvarig för import av spermadoser och priser vid våra utställningar. Sitter även med i styrelsen för västsvenska charolaisklubben och Hallands Köttklubb. Ägnar min mesta tid åt de 60 charolaiskossorna och annat lantbruksarbete,samt entrepenadkörning, men tycker också mycket om att resa, gärna för att titta på kossor runt om i världen. Har dessutom ett stort intresse för maskiner. Ring gärna för att prata charolais eller annat!

Suppleant kontaktrådet
Namn:   Anna Ingvar Nilsson, Backgården Vilske Kleva, 521 91  Falköping
Telefon/fax:   0515-725075, 0515-725051
Mobil:   0768-278234
E-post:   anna_ingvar_nilsson@hotmail.com

Info:    Född, uppvuxen och lantbruksutbildad i Polen, kom till Sverige i 24 års ålder och hamnade nära Alnarp. Där jobbade jag på SLU i några år och passade även på att gå lantmästarkursen (examensjobbet ligger ofärdigt i lådan). Intresse för avel och husdjur väcktes av hästar, där rätt parning och semin är grunden för modern hästavel. Tillsammans med min man Nils Johan äger jag Backgården på Falbygden sedan 14 år, som omfattar ca 115 ha mark, därav ca 30 ha skog, 45 ha åker och 40 ha naturliga betesmarker. Charolaisavel är mitt stora intresse sedan 16 år. Jag sköter även ekonomi för två vindkraftsbolag, där min man och jag är delägare. Två barn, Caroline och Jakob, är snart flygfärdiga

Kontaktråd
Namn:   Sven-Olof Hägg, Sonarps Gård, 241 92 ESLÖV
Mobil:   070-5410058
E-post:   sven-olof@sonarpcharolais.se

Info:   Född 1973 två år efter den första Charolaistjurens entre på Sonarp. Charolaisföreningens sommarträffar utgjorde den välbehövliga semestern under lovet. Åter i skolan blev kompisarna gröna av avund när de fick höra alla anekdoter. Min förhoppning är att den goda stämning man upplevde som barn ska leva kvar i föreningen så att även våra barn Ragnar och Signe blir populär i skolan. Sedan 1997 driver min fru Helena och jag föräldrargården där vi har 200-talet kor

Ordförande i avelsrådet
Namn:   Sofia Persson, Fall, 61010 Ljusfallshammar
Telefon/fax:   0122-40043
Mobil:   0702050661
E-post:   sofia@vitafall.se