Styrelsen

ORDFÖRANDE, Informationsgruppen
Namn: 
  Göran Månsson, Dalabro, Bromma, 271 99 YSTAD
Telefon/fax:   0411-62003, 0411-62007
Mobil:   070-8802875

E-post:   goran@lime.nu
Info:   Göran Månsson är gift med Elisabeth Ohlsson Nybo Charolais. Har 3 pojkar Gustav, Olof och Jakob. Är Lantmästare och driver 2 mindre gårdar på ca 75 ha + arrenderar ca 20 ha betesmark. Dalabro Charolais har ca 35 moderdjur idag och har varit med sen importen 1970 från Frankrike. Jobbar 50 % som säljare på LIME AB inom mediabranchen..

VICE ORDFÖRANDE,  Ordf Informationsgruppen, Ledamot NAB
Namn:   Lennart Nilsson, Skintaby Storegård 280, 305 61 HARPLINGE
Mobil:   070-6550352
E-post:   lennart@np-agro.se

Info:   Jag är ingift i Charolais-världen genom att min hustru Ingela är uppvuxen på Askome Charolais. Vi har två döttrar, båda döttrarna delar hustruns intresse för hästar och därför har min hemgård i Harplinge norr om Halmstad idag mer karaktären av en hästgård medan köttdjuren och merparten av växtodlingen och maskinstationsverksamheten finns på gården i Askome. Företaget driver jag tillsammans med mina svågrar Per-Ola och Fredrik Persson.

Min drivkraft i arbetet med Charolais är att marknaden efterfrågar våra djur, både som livdjur men även att kött från Charolais uppskattas av våra konsumenter!

KONTAKTPERSON. Medlemsansvarig
Namn:   Per-Olof Olofsson, Gläshed, 471 93 KÅLLEKÄRR
Mobil:   0703-774783
E-post:   olofsson.perolof@telia.com

Driver en mindre gård på Tjörn, startade med köttraskorsningar 1974 för att i slutet på 80-talet satsa på renrasiga Charolaisdjur genom inköp från andra avelsbesättningar.
Gläshed Charolais har sedan drygt 25 år tillbaka enbart använt semin. Tycker det är mycket intressant att    kunna använda olika tjurar och se hur reslutatet blir. För mig har det fungerat bra genom att få en bred          spridning i besättningen.

Ordförande i Avelsrådet, Informationsgruppen
Namn:   Sofia Persson, Fall, 61010 Ljusfallshammar
Telefon/fax:   0122-40043
Mobil:   0702050661
E-post:   sofia@vitafall.se

KASSÖR
Namn: Helena Gustafsson, Värsjö 6380, 286 74 Skånes Fagerhult
Mobil: 0730-628895
Epost: hm.gustafsson@outlook.com
Är gift med Magnus som driver Värsjö Charolais. Vi har två pojkar Marcus och Patrik, de är med och hjälper oss när behov finns. Jag jobbar som diabetessköterska på vårdcentral. Sitter som kassör samt har hand om profilprodukter samt föreningens monter på mässor. 

Styrelseledamot, Informationsgruppen
Namn: Maude Fyrenius, Hall Nors 503, 62456 LÄRBRO
Mobil: 070-6674767 
Epost: maude.fyrenius@gmail.com
Föder sedan 2003 upp Charolaisdjur under prefixet Nors Charolais.  Gården ligger på norra Gotland, och djuren strövar över stora arealer naturbetesmark. Idag består besättningen av 120 moderdjur, varav omkring 85 är renrasig Charolais. Ny i styrelsen från 2021, kommer tillsammans med Lennart ansvara för hemsidan.