Organisation

Föreningens organisation

Svenska Charolaisföreningen bedriver sin verksamhet i anslutning till Nordiska avelsföreningen för Biffraser (NAB).

Styrelsens ledamöter jobbar aktivt med föreningens frågor. Engagemang finns dessutom i diverse branschorganisationer och arbetsgrupper, t.ex. Svensk köttrasprövning, NAB, Växa, Viking Genetics.

Informationsgruppen jobbar med information via föreningens hemsida, sociala medier, annonser, utställningar samt är ansvariga för alla publikationer.

  • Avelsrådet jobbar aktivt med följande punkter till våra medlemmar
  • Individprövning
  • Seminavelsprogram
  • Spermaimport
  • Avelsmål
  • Utställningar
  • Information under träffar

De tre lokala klubbarna (syd, väst och öst) är underställda Svenska Charolaisföreningen och jobbar som en naturlig länk mellan medlemmar och styrelsen. Klubbarna anordnar lokala träffar, årsmöten, resor och vårvisningar.