Besättningar

Hjortaryd Charolais
Roger och Monika Wendt
Häljalt 806, Hjortaryd
284 92 Perstorp
Telefon: 0435-33134
Mobil: 0768532034
Fax:
hjortaryd@telia.com

Hjortaryd Charolais
Vi startade med Charolais 1981 och gick över till renrasiga 2010.
Vi har köpt in kvigor från elitauktioner och tjurar från Svensk köttrasprövning och har i år 17 kalvande djur.
Tjuren som är fader till årets kalvar är 644 Irokez av Backgården T – 111.
Bild 1.
Irokez av Backgården T 111
AIX 23 (november 2017) MIX 115, PIX 120, FIX 107.
En lugn och levnadsglad tjur med prick fria kalvningar hos oss på både kor och kvigor.
Det finns två tjurar till salu efter honom.
Bild 2
210 Nestor av Hjortaryd född 2016-12-26
AIX 22, MIX 109, PIX 120, FIX 108
Föddvikt 49 kg 200d vikt 397 kg 365d vikt 699 kg
Trevlig och lätthanterlig tjur, moder är 702 Ginny av Askome som vi köpt på elitauktion. 210 Nestor är hennes första kalv.
Han betäcker en del kor och kvigor hos oss nu och han sköter sig exemplariskt.
Bild 3
224 Nordman av Hjortaryd född 2017-04-30
AIX 29, MIX 114, PIX 129, FIX 108
Föddvikt 48 kg 200d vikt 455 kg
En lite senfödd men mycket trevlig tjur, modern är vår högmjölkande 159 Astrid av Hjortaryd
Bild 4.
Fin kviga efter Irokez av Backgården T 111