Besättningar

Knutsta Charolais
Anna och Mattias Wistrand
Knutsta Skattegård 635 35 St. Sundby
Mobil: Mattias 0706946384, Anna 0731505425, Stefan 0703694098
Fax:
knutstacharolais@gmail.com

Vårt fokus framöver kommer att ligga på att avla fram bra robusta djur som kalvar lätt och mjölkar bra. Det kommer vi göra genom 100% semin och kommer att använda framförallt sperma från Norge och Frankrike. Men även inslag av brittiska tjurar med bra muskelansättning och svenska tjurar med säkra kalvningsvärden kommer att användas.
Tjurar som kommer att användas de närmaste åren är från Norge; Grieg och Indiana, från Frankrike; Luther, Merlin och Onedream, från Australien; Easy Gain samt från Sverige; Ross och Jackson samt olika handjurssorterade doser från brittiska samt svenska semintjurar.

Vi har hög efterfrågan på livdjur, ofta begränsat antal kvigor men gott om tjurar att sälja. Men tjurarna går åt fort så vill ni investera i framtiden hos oss gör ni bäst att kontakta oss när kalvarna föds för att förboka er kalv redan då!

Ring Mattias 0706946384 eller maila knutstacharolais@gmail.com
Se senaste info på hemsidan - www.ekobiff.se