Besättningar

Simontorp Charolais
Per Mårtensson
Rödde Nygård Röddevägen 409
275 64 Blentarp
Telefon: 0416-24286
Mobil: 0706-823485
Fax: 0416-24286
simontorp.charolais@hotmail.se

Stallet på Rödde Nygård är åter laddat  med ett stort gäng förhoppningsfulla avelstjurskandidater.
Dessutom finns tre riktigt bra tjurar födda 2019 som har betäckningserfarenhet.
Dominerande fader är den homozygot polled embryoimporten NaturbETe av Simontorp.

På översta bilden syns sonen 3257 Raffs ET av Simontorp, han är kullsyskon med vår elitauktionskviga.

Mittbilden visar 3263 Redford av Simontorp som är son till Ontario av Askome P-120, modern är helsyster med NaturbETe

Nedersta bilden är Naturbdottern 1306 vars moder är halvsyster till elitauktionskvigan 1286.

Det finns också ett brett urval av kvigor födda 2020 till försäljning, liksom några dräktiga kvigor och yngre kor med tidig kalvning.

3257 Raffs ET av Simontorp

3263 Redford av Simontorp
1306 dotter till Naturb