Besättningar

Simontorp Charolais
Per Mårtensson
Simontorps Säteriväg 22-10
Telefon: 0416-24286
Mobil: 0706-823485
Fax: 0416-24286
simontorp.charolais@hotmail.se


Vi har fortfarande några bra avelstjurar till salu.
Kvigor födda 2017 till salu i vår, eller som dräktiga till hösten.

Tjurauktion på Gunnarp 29 mars
Vi säljer tre tjurar som valdes ut till individprövning bl.a. för att de hade födelsevikt under besättningsmedeltalet, och att deras mödrar har mycket goda funktioner samt kommer från mycket produktionssäkra familjer.

Martinho av Simontorp, översta bilden
Modern har även i år kalv med låg f-vikt, hon är helsyster med Igloo av Simontorp Aix 36. Mm har sonen Amigo av Simontorp T-117.

Nurizzo av Simontorp, mittersta bilden
Modern var Elmia-champion 2013, har även i år kalv med måttlig f-vikt. F Skaggs hade åter de bäst betalda sönerna på Sparrows-auktionen i år, sonen Sparrows Legendary är dyrast hitintills i Canada i år.

Neymar av Simontorp, nedersta bilden
Modern är en av besättningens högst rankade, inte minst för perfekt juver och temperament. Mm har seminsonen Fleetwood Mac av Simontorp T-116

Nurmi av Simontorp ET säljs inte på auktion eftersom han jobbar med att göra Simontorps ungkor dräktiga.

3049 Martinho av Simontorp T-105

3063 Nurizzo av Simontorp T-105
3084 Neymar av Simontorp T-107