Besättningar

Värsjö Charolais
Magnus & Helena Gustafsson
Värsjö 6380, 280 40 Skånes Fagerhult
Telefon: 0433-50194
Mobil: 070-6937160
Fax:
hm.gustafsson@telia.com

Vi gratulerar Sofielunds Gård till inköpet av Herkules av Askome T-105, vi hoppas han kommer kunna tillföra er besättning mycket bra!

Vi har ett antal årstjurar efter bland annat Herkules till salu, hör av er för mer information samt bilder.  
Herkules av Askome T-105 SÅLD TILL SOFIELUNDS GÅRD!
Är son till Årets tjur från 2014, Eisenhower av Sonarp T-108.
Herkules är dessutom släkt med semintjuren Igloo av Askome T-108 via deras moderlinje.

Bild 2: En av Herkules döttrar
Denna kviga såldes i år på Elitauktion till Skalltorp Charolais. Det är en välutvecklad och välväxt kviga med ett mycket gott lynne.